Welkom op deze website die gewijd is aan de Florentijnse componiste Francesca Caccini (1587-ca 1645) en de cd opname van een selectie van de liederen uit haar verzameling “Il Primo lIbro delle Musiche” (1618).

Henriette Feith, sopraan, en David van Ooijen, theorbe, hebben liederen opgenomen na bestudering van de facsimile van één van de twee overgebleven kopieën van deze publicatie. Het resultaat van hun keuze uit de verzameling heeft geleid tot een afwisselende reeks van bekende –en minder bekende werken. Hierbij horen duetten en liederen die, voor zover bekend, niet eerder zijn opgenomen.

U vindt hier meer informatie over Francesca Caccini en over de uitvoerenden. U kunt fragmenten van de cd beluisteren en ook een opname bestellen.

Wat de pers schreef over de cd:

[...] er is volop gelegenheid voor vertoon van virtuositeit, en Henriette Feith stelt hierin niet teleur. [...] De aantrekkingskracht van Francesca Caccini's liederen ligt vooral in de precies uitgeschreven versieringen voor de stem. Henriette Feith zingt deze muziek soepel en met een absolute zekerheid over de richting van de versierde zinnen. Haar toon is altijd helder en transparant, en haar gebruik van dynamisch contrast is goed gekozen. [...] De begeleidingen worden met smaak en gevoel gerealiseerd op theorbe door David van Ooijen, die speelt met een prachtig palet van dynamiek en klankkleur. Meteen al in de openingtrack "O, che nuovo stupor" worden we getrakteerd op deze warme klank, en van Ooijen biedt een sterke en ondersteuning voor de stem op de hele opname.

LSA Quartely, Zomer 2012

Sympathieke schoonheid [...] Prachtig repertoire, uitgevoerd met een al even prachtige en persoonlijke stem.

De Telegraaf 13 November 2012

Kortom, we genieten van de soupele en kleurrijke stem van Henriette Feith [...] het continuo is duidelijk en precies [...] we zijn verheugd om dit weinig bekende en echt interessante repertoire te ontdekken.

Le Joueur de Luth - December 2012

Wat betreft de interpretatie, de sopraan Henriette Feith en David van Ooijen op theorbe verrukken en emotioneren ons van het eerste tot en met het laatste woord en noot, gezongen en gespeeld in een muzikaal discours dat de verscheidenheid aan stijlen demonstreert en ook laat zien dat het de luisteraar kan ontroeren en inspireren op ieder moment.

Hispanica Lyra Nr. 17, Juni 2013

Welcome to this website which is dedicated to Florentine composer Francesca Caccini (1587-ca 1645) and the cd recording of a selection of her songs from “Il Primo Libro delle Musiche” (1618).

Soprano Henriette Feith and theorbo player David van Ooijen have recorded these songs after having studied and edited a facsimile of one of the only two remaining copies of this work. Their choice of songs has resulted in better –and lesser known songs alternating with songs and duets that have, to their knowledge, not previously been recorded.

On this site ,you will find more information about Francesca Caccini, some samples from the recording, and the possibility to order a cd.

What the press wrote about the cd:

[...] there is ample opportunity for virtuoso display, and Henriette Feith does not disappoint. [...] The appeal of Francesca Caccini's songs lies mainly in the elaborately written ornaments for the voice. Henriette Feith sings this music with a supple delivery and an absolute sense of security in the direction of the ornamented phrases. Her tone is always clear and transparent, and her use of dynamic contrast is well-judged. [...] Accompaniments are tastefully and sensitively realized on theorbo by David van Ooijen, who plays with a wonderful range of dynamics and tone color. We are treated to a display of this warm sound on the openig track, "O, che nuovo stupor," and van Ooijen provides a strong and secure sense of support for the voice throughout the recording.

LSA Quartely, Summer 2012

In short, we enjoy the supple and colorful voice of Henriette Feith [...] the continuo is present and precice [...] we are delighted to discover this little known and really interesting repertoire.

Le Joueur de Luth - December 2012

Sympathetic beauty [...] Gorgeous repertoire, performed by an equally beautiful and personal voice.

De Telegraaf 13 November 2012

Regarding the interpretation, soprano Henriette David Feith with David van Ooijen on theorbo delight and thrill us from the first to the last word and note, sung and performed in a musical discourse that shows the variety of styles and shows the ability to move and inspire the listener at every moment.

Hispanica Lyra Nr. 17, June 2013